Nieuws – Huisartsen Balk-Woudsend
Header afbeelding
Huisartsen Balk-Woudsend

Nieuws

Vacature POH-GGZ

Vacature Schoonmaakster

Per 4 augustus komt een coronatest, afgenomen door de huisarts, ten laste van het eigen risico.

Tot en met 3 augustus 2022 werd de laboratoriumdiagnostiek voor een coronatest die door de huisarts werd afgenomen, vergoed uit het Openbare Gezondheidszorgbudget (OGZ).

Deze test ging niet ten koste van het eigen risico en werd dus altijd vergoed. Per 4 augustus 2022 is deze regeling stopgezet. Vanaf dan komt een coronatest die de huisarts uitvoert wel ten laste van het eigen risico.

Per 20 juli zal Ina Harding, praktijkondersteuner, de praktijk verlaten. Hiske Vogelzang neemt haar werkzaamheden over. De afspraken die al stonden ingepland bij Ina worden verplaatst naar het spreekuur van Hiske. Als de afspraaktijden veranderen nemen wij hiervoor contact met u op. Voor vragen kunt u contact opnemen met de assistente.

Hallo, ik ben Michelle Carrière en ik zal tot maart 2023 werkzaam zijn in de praktijk als huisarts in opleiding. Ik ben in 2016 afgestudeerd als arts en heb de laatste jaren gewerkt als art-assistent en onderzoeker in Amsterdam en Beverwijk. Ik zal het komende jaar voornamelijk begeleid worden door dr. Coppens. Ik kijk er naar uit om u in de praktijk te ontmoeten!

Toegang tot uw medische gegevens door huisartsenpost

Tijdens de coronacrisis kan het gebeuren dat u buiten onze openingstijden een huisarts nodig heeft, dan komt u bij de huisartsenpost of u wordt naar de spoedeisende hulp in het ziekenhuis gestuurd.
De artsen op de huisartsenpost en spoedeisende hulp willen u snel kunnen helpen. Het is daarom belangrijk dat zij kunnen kijken naar de medische gegevens die uw huisarts van u bijhoudt.

Misschien heeft u ons al laten weten dat de huisartsenpost uw medische gegevens mag bekijken, maar ruim de helft van de Nederlanders heeft daar nog geen keuze over gemaakt.
Tijdens de coronacrisis mogen tijdelijk de medische gegevens van deze patienten ook worden bekeken door de artsen op de huisartsenpost en spoedeisende hulp.
Uw gegevens mogen alleen worden bekeken als u contact heeft met de huisartsenpost of spoedeisende hulp en u daar op dat moment mondeling toestemming voor geeft.

Heeft u eerder aangegeven dat u geen toestemming geeft? Dan verandert er niets. Uw medische gegevens zijn nooit te bekijken, ook niet tijdens de coronacrisis.

Persoonlijke keuze vastleggen

Wilt u alsnog een keuze maken of uw gegevens wel of niet mogen worden bekeken op de huisartsenpost? U kunt dit op drie verschillende manieren doen:
– U vertelt uw keuze aan onze huisartsenpraktijk of
– U geeft onze huisartsenpraktijk een ingevuld toestemmingsformulier of
– U legt uw keuze online vast via volgjezorg.nl/toestemming

Meer informatie

U vindt meer informatie over de tijdelijke maatregel op de website volgjezorg.nl/corona-opt.
Op volgjezorg.nl kunt u ook zien wie uw medische gegevens heeft bekeken en/of uw keuze voor het beschikbaar stellen van de gegevens van de huisarts aan de huisartsenpost aanpassen of doorgeven.